Helsefagarbeider

Visste du at Norge trenger 100.000 flere helsearbeidere innen 2030?
Mulighetene er mange, og det vil finnes jobber så lenge det blir født mennesker på jorden.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet: