Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommunes visjon er vilje til vekst.

Om Flekkefjord kommune

Kommunens beslutninger og organisasjonskultur skal preges av våre 3 verdier:

 • Rederlige
 • Engasjerte
 • Nyskapende

Vi er rederlige:

 • Når vi er åpne og ærlige i handling og kommunikasjon.
 • Når vi respekterer hverandre og møter hverandre med raushet.
 • Når vi er ryddige innad i organisasjonen og overfor innbyggerne våre.

Vi er engasjerte:

 • Når vi heier på hverandre.
 • Når vi involverer oss og deltar aktivt.
 • Når vi bryr oss.

Vi er nyskapende:

 • Når vi er utviklings orienterte.
 • Når vi stiller spørsmål ved etablert praksis og tester nye løsninger.
 • Når vi søker erfaring og kompetanse hos andre i og utenfor organisasjonen.

Helse og velferd i Flekkefjord kommune, har fokus på rekruttering, og vi har en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på over 80% i 2023.

Hvis lærlingen har høyt nærvær, interesse og god utvikling i faget ønsker vi å beholde de i store faste stillinger, etter endt læreløp.

FlekkefjordKommune-logo-farge-rgb

Fag hos Flekkefjord kommune

Lister Opplæringskontor er alltid tilgjengelig om du lurer på noe.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02