Produksjonsteknikkfaget

En produksjonsmedarbeider utfører ulike oppgaver innen produksjonsmiljøet, inkludert montering, betjening av utstyr, inspeksjon, pakking og opprettholdelse av en ryddig arbeidsplass.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget