Reservedelsfaget

En reservedelsmedarbeider administrerer og distribuerer reservedeler og forbruksvarer, opprettholder lagerbeholdning, håndterer bestillinger og sørger for tilgjengelighet av riktige deler til vedlikehold og reparasjon av utstyr.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser i faget