Naturbruk

Naturbruk med blå spesialisering åpner døren for spennende karrieremuligheter innen den voksende akvakulturbransjen.

Om programområdet

Blått Naturbruk er et fagområde som omhandler bærekraftig produksjon av marine arter som fisk, skalldyr og alger. Faget innebærer kunnskap om oppdrettsmetoder, fôring, helseovervåkning, genetikk og miljøhensyn i forbindelse med havbruk. Læretiden i naturbruk gir praktisk og teoretisk opplæring i oppsett og drift av oppdrettsanlegg, vannkvalitetskontroll, sykdomsforebygging og fangstteknikker. Det gir også innsikt i bærekraftig ressursforvaltning og bidrar til å utvikle ferdigheter for å drive ansvarlig og lønnsomt havbruk.
Naturbruk med blå spesialisering åpner døren for spennende karrieremuligheter innen den voksende akvakulturbransjen.

lister_opplaringskontor-sirkel-2023-02

Les mer om fagene våre i programområdet