Industrimekaniker

Industrimekanikerfaget er av stor betydning for å opprettholde effektiv drift og vedlikehold av industrielle anlegg, og sikrer dermed produksjonskvalitet og optimal ressursutnyttelse.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet: