Rørleggerfaget

Rørleggerfaget er viktig fordi det sikrer funksjonelle vann- og avløpssystemer, beskytter folkehelsen, fremmer energieffektivitet og bidrar til bærekraftig utvikling.

Kontaktperson

Dette faget tilhører programområdet:

Bilder